IMG-LOGO
Giỏ hàng
Tổng Cộng: 49.500D
IMG-BLOG
12 Tháng 10 2018

Ra mắt sách thinsulin

Ra mắt sách thinsulin phiên bản tiếng việt tại việt nam ngày 12/10/2016.

Bởi Admin | Đọc thêm
IMG-BLOG
18 Tháng 7 2018

Trình bày về chương trình thinsulin

GS, TS, BS CHARLES T. NGUYEN trình bày về chương trình thinsulin bớt tiểu đường cho Hoàng Gia Thái Lan ngày 15/09/2018

Bởi Admin | Đọc thêm
IMG-BLOG
16 Tháng 9 2018

Omnisulin được mời thuyết trình

Về chương trình thinsulin bớt tiểu đường ở hội thảo "đái tháo đường - cập nhật điều trị và phòng ngừa tại triển làm y tế quốc tế mediphar expo 2018 ngày 02/08/2018

Bởi Admin | Đọc thêm